Corona- reglement

Beste leden,

Op vrijdag 22 mei a.s. gaan we onze trainingen terug opstarten. Om alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we een kort reglement opgesteld waarin de van toepassing zijnde maatregelen zijn opgelijst. U zal dit reglement ook nog per e-mail ontvangen:

Tijdelijk ‘CORONA’ reglement Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW 

I. Algemene bepalingen 

Veiligheid en gezondheid 

Artikel 1: Veilige afstand op en buiten het terrein 

Om de veiligheid van alle geleiders en onze instructeurs te kunnen garanderen, zal iedereen de ‘social distance’ moeten respecteren en kunnen de trainingen enkel in open lucht doorgaan.  

Op eender wel ogenblik dient er tussen de geleiders minimaal 1,5 meter afstand te zijn. 

Ook de afstand tussen de geleiders en de instructeur bedraagt minimaal 1,5 meter. 

OPGELET: indien u zich ziek voelt of u in aanraking bent gekomen met personen die ziek zijn, willen u met aandrang vragen om niet aan de lessen deel te nemen 

Artikel 2: Veilige afstand op de parking 

Volgens de richtlijnen van de VDA moeten de auto’s minimaal drie meter van elkaar geparkeerd worden om ook op die manier de ‘social distance’ te bewaren.  

Het spreekt voor zich dat er ook op de parking zowel voor als na de lessen geen ‘samenscholing’ mag ontstaan.  

Artikel 3: Aantal deelnemers 

Om de veiligheid te kunnen garanderen, zal er slechts een beperkt aantal deelnemers per les kunnen deelnemen.  

Volgens de richtlijnen van de VDA mogen er maximaal tien geleiders per klas indien de grootte van het terrein het toelaat en minimaal tien meter tussen elke klas indien meerdere klassen op hetzelfde terrein mogelijk zijn. 

Er mogen maximaal twintig geleiders op de verschillende terreinen van de club aanwezig zijn. Met andere woorden, zelfs indien de afstand gerespecteerd zou kunnen worden omwille van het verdelen over verschillende terreinen, is dit nog steeds niet mogelijk aangezien er maximaal 20 geleiders aanwezig mogen zijn en dit onder toezicht van een instructeur.  

Om dit te kunnen verwezenlijken, zal er voorlopig gewerkt worden met een inschrijvingssysteem en zal er ook op meerdere dagen les worden gegeven. (zie verder) 

Gelet op de praktische moeilijkheden die hiermee gepaard gaan, hebben we ervoor gekozen om momenteel voor iedereen één lesmoment per week te voorzien.  

Artikel 4: Uitrusting van deelnemers en instructeurs 

Elke instructeur draagt steeds beschermende handschoenen. Indien de afstand tussen de geleider en de instructeur van 1,5 meter niet behouden zou kunnen worden omwille van de aard van de oefening, dient elke instructeur ook gebruik te maken van een mondmasker.  

Elke geleider brengt een mondmasker mee en zal dit gebruiken indien er niet op voldoende afstand gewerkt kan worden. 

Indien een geleider een voorwerp dient te hanteren, moet men ook beschermende handschoenen dragen. Deze mondmaskers en handschoenen worden door de geleiders zelf voorzien.  

De club voorziet ontsmettingsmiddel aan de toegang van de terreinen en aan de toiletten. 

Artikel 5: Contact met voorwerpen en toestellen 

De instructeur verplaatst de toestellen en deze mogen niet worden aangeraakt door de geleiders tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van een oefening. Desgevallend dienen de geleiders wel gebruik te maken van beschermende handschoenen.  

Specifiek voor wat agility betreft, dienen de geleiders die helpen bij het opstellen van het parcours beschermende handschoenen en een mondmasker te dragen.  

De instructeur of eventuele persoon die de latten teruglegt op de sprongen, zal dit ook enkel doen middels gebruik te maken van beschermende handschoenen.  

De apporten en speelgoedjes die worden gebruikt om te belonen mogen enkel door de eigen geleider worden aangeraakt.  

Infrastructuur en voorzieningen 

Artikel 6: kantine 

Gelet op de huidige coronamaatregelen die nog steeds van toepassing zijn, zullen enkel en alleen de lessen terug worden opgestart en blijft de kantine gesloten tot nader te bepalen datum.  

De toegang tot de kantine is verboden met uitzondering van de mogelijkheid om gebruik te maken van de toiletten.  

Artikel 7: toiletten 

De geleiders zullen gebruik kunnen maken van de toiletten doch er is slechts één persoon tegelijkertijd toegelaten in de kantine om naar de toiletten te gaan.  

Elke geleider dient verplicht zijn handen te wassen en gebruik te maken van het ontsmettingsmiddel dat door de club ter beschikking zal worden gesteld. 

De geleiders dienen na hun bezoek de toiletbril te desinfecteren en het doorspoelen dient te gebeuren met een gesloten bril. 

Er mag ook steeds één ‘toezichthouder, die wordt aangesteld door het bestuur, aanwezig zijn in de kantine om na te gaan of deze maatregelen gerespecteerd worden.  

II. TRAININGEN 

Artikel 8: toegang tot de terreinen 

De terreinen zullen enkel toegankelijk zijn nadat de desbetreffende instructeur hiervoor toestemming heeft verleend en de deelnemers van de groep zullen individueel en onder naleving van de ‘social distance’ het terrein opkomen.  

Volgens de richtlijnen van de VDA dienen te vroeg aangekomen geleiders in de auto te wachten en dient men onmiddellijk na de les het terrein te verlaten en huiswaarts te keren.  

Het is wel mogelijk om de hond uit te laten op de plasweide voor aanvang van de trainingen maar ook hier dient de ‘social distance’ gerespecteerd te worden. 

Het is momenteel verboden voor publiek om aanwezig te zijn tijdens de trainingen. 

Indien een minderjarige de lessen volgt, zal de ouder niet langs de zijlijn kunnen staan maar dient deze in de wagen te wachten. 

Artikel 9: lesuren 

In afwijking van de normale lesuren, wordt er momenteel voor elke klas/ discipline een wekelijks trainingsmoment voorzien en dit volgens onderstaand schema: 

Woensdagavond 19.00u – 19.50u B- Klas 
Woensdagavond 20.00u – 20.50u C – Klas en Brevet C 
Woensdagavond 21.00u – 21.50u C- Klas en Brevet C 
Donderdagavond 19u30 Dogdance 
Vrijdagavond 19.00u – 19.50u W- Deb en P1 
Vrijdagavond 20.00u – 20.50u P2 
Zaterdagochtend 09.00u – 09.35u Pups 
Zaterdagochtend 09.45u – 10.20u Pups 
Zaterdagochtend 10.30u – 11.05u Gevorderde pups 
Zaterdagochtend 11.15u – 12.15u Fun- Klas (beginners) 
Zaterdagnamiddag 14.00u Obedience 
Zondagochtend 09.00u – 9.50u Junioren 
Zondagochtend 10.00u – 10.50u Junioren 
Zondagochtend 11.00u – 12.00u Fun- Klas ( gevorderden) 
Zondagochtend 12.10u – 13.10u Fun – Klas (gevorderden) 
Zondagnamiddag 13u30 Agility – groep 1 
Zondagnamiddag 14u30 Agility – groep 2 
Zondagnamiddag 15u30 Agility – groep 3 

De lessen zullen opnieuw van start gaan vanaf vrijdagavond 22 mei en dit volgens bovenstaand schema.  

Er wordt telkens tien minuten tussen de lessen voorzien zodat er geen overlappingen kunnen zijn tussen het vertrek en de aankomst van de verschillende groepen. 

Wat de discipline Agility betreft, zal het verkennen van het parcours met maximaal vijf personen tegelijkertijd dienen te gebeuren. 

Artikel 10: inschrijvingen 

Om de maatregelen i.v.m. het beperkt aantal aanwezige geleiders op het terrein te kunnen naleven, zal er gebruikt gemaakt worden van een inschrijvingssysteem op de website.  

U zal zich hier telkens moeten inschrijven via onze website: www.hsamicus.be/corona 

U kan daar uw klas selecteren en vervolgens dient u uw naam en de naam van uw hond op te geven. Dit systeem zal toegankelijk zijn vanaf donderdagmiddag om 11.00u. 

U zal een bevestigingsmail ontvangen van het gegeven dat u bent ingeschreven. 

U kan zich telkens maar één week op voorhand inschrijven voor de lessen. Het is dus niet mogelijk om al voor verschilende weken in te schrijven. 

OPGELET: indien u zich niet heeft ingeschreven, zal u ook niet kunnen deelnemen. Om de veiligheid van onze leden en instructeurs te kunnen garanderen, kunnen hierop geen uitzonderingen worden toegestaan. 

III. OPVOLGING VAN DE MAATREGELEN 

Artikel 11: niet- naleving van de maatregelen 

Bij niet naleving van de maatregelen is het bestuur gerechtigd om het lidmaatschap van deze leden op te schorten zonder dat hiervoor een beslissing van de algemene vergadering noodzakelijk is.