Terreinen

De terreinen van de hondenschool zijn gelegen te:

Sint Jozef 3C 2520 BroechemInlichtingen

0472/21.45.67


Vragen betreffende

  • wedstrijden
  • test sociaal gedrag
  • brevet
  • aanpassingen aan uw lidmaatschap
  • vernieuwing van uw lidmaatschap

kunnen per e-mail gesteld worden naar info@hsamicus.be .