• Home
  • Test Sociaal Gedrag

Test Sociaal Gedrag

Bij de test sociaal gedrag wordt nagegaan of uw hond geen agressie vertoont ten overstaan van mensen en andere honden. Dit wordt getest aan de hand van enkele eenvoudige oefeningen waarbij uw hond in contact wordt gebracht met andere personen en andere honden.

Tevens wordt tijdens deze test nagegaan of uw hond zich normaal gedraagt in het verkeer. Er worden enkele oefeningen uitgevoerd waarbij uw hond een wandelaar, een jogger, een fietser en een auto dient te passeren.

Er wordt enkel gekeken naar het sociaal gedrag van uw hond en niet naar de graad van gehoorzaamheid.

Deze test wordt afgenomen door keurders erkend door het overkoepelend orgaan van hondenscholen (Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus) en wordt twee keer per jaar georganiseerd op onze hondenschool.

U dient deze test verplicht af te leggen om te kunnen deelnemen aan het gehoorzaamheidsbrevet. Zowel honden met stamboom als zonder stamboom kunnen deelnemen.

Voorwaarden om deel te nemen:

  • de hond moet minimum negen maanden oud zijn
  • de hond moet een chipnummer hebben

KKUSH Reglement Test Sociaal Gedrag

Bekijk hier het reglement.

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven (12 euro).