Update corona richtlijnen

Beste leden,

Wij krijgen een heel aantal vragen binnen wanneer we terug kunnen starten en of de pleinen momenteel al individueel gebruikt mogen worden.

Spijtig genoeg is er momenteel weinig duidelijkheid maar er zijn wel instructies gekomen van de overkoepelende organisatie van hondenscholen.

U kan dit bericht hieronder terugvinden:

Er is de laatste dagen heel wat onduidelijkheid over wat nu mag en wat niet mag, vooral omdat de lokale besturen soms zeer tegenstrijdige berichten de wereld in sturen.

De beslissingen van de veiligheidsraad werden in het staatsblad gepubliceerd:
(ik citeer)


Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
″Worden verboden:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
– wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke
contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die
onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum
twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand
van 1,5 meter tussen elke persoon;
– ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier
en met een maximum van twee ruiters. (einde citaat)

Interpretatie: Samenscholingen zijn verboden, dit betekent dat een samenkomst met meer dan 3 personen beschouwd dient te worden als een samenscholing. Dus, verboden. Wanneer clubs de toelating verlenen aan hun leden om het terrein te gebruiken zal dit tot verwarring leiden omdat, indien iedereen gebruik gaat maken van die mogelijkheid dit al snel tot een niet toegestane samenscholing kan leiden welke verboden zijn.
Het lijkt ons dan ook onbegonnen werk de terreinen open te stellen voor de leden.


Wat wel kan is dat hondeneigenaren samen gaan wandelen en de social distance respecteren en onderweg oefeningen uitvoeren met de hond. Dit is vooral belangrijk in het kader van de socialisatie van pups.
Als verantwoordelijke voor de officiële hondensport in België is de VdA in contact met de nationale veiligheidsraad en de ministeries voor dierenwelzijn van de gewesten en heeft een stappenplan, gelinkt aan de exit strategie van de federale regering, voorgesteld. Teneinde dit voorstel niet negatief te hypothekeren is het van belang dat de clubs de richtlijnen die uitgebracht worden, strikt volgen. Daarom blijven de clubs en hun terreinen gesloten tijdens de fases 1 a (4 mei) en b (voorlopig voorzien op 11 mei) van de exit strategie. Wij houden u op de hoogte van zodra hierin verandering mag/kan komen.
Kortom is het nog niet mogelijk om al terug lessen te organiseren en kan er ook nog niet individueel op de pleinen getraind worden

Wij vinden dit zelf ook zeer spijtig maar hopen dat, indien iedereen de regels respecteert, we zo snel mogelijk terug van start kunnen gaan